ติดต่อ

ที่อยู่ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
เลขที่ 11 หมู่ 10 ตำบลเซเป็ด
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ 045-427532 อีเมล mail@tkc.ac.th

Trakan Phuet Phon Technical College
11 No.10 Ubon – Trakan Road
Trakan Phuet Phon District
Ubon Ratchathani Province 34130

General Administration Department
Phone (+66) 45427532
Office Email: mail@admin

  เวลาทำการ
                วันจันทร์ – วันศุกร์ 8am to 5pm
                วันเสาร์ – วันอาทิตย์ – Closed

✧ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง✧
           ที่อยู่
                วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
                แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

   เวลาทำการ
                วันจันทร์ – วันศุกร์ 8am to 5pm
                วันเสาร์ – วันอาทิตย์ – Closed

ผู้จัดทำ

นางสาว ธันย์ชนก พาดี
ระดับชั้น ปวช. ปีที่3
แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
รหัสนักศึกษา 62201280002